Projekt „Ekozabawa to fajna sprawa. Zajęcia edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy Nowy Wiśnicz”

W dniach 28 i 29 września br. uczniowie szkół gminy Nowy Wiśnicz uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w ramach projektu „Ekozabawa to fajna sprawa. Zajęcia edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy Nowy Wiśnicz” zrealizowanego przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach zadania przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne, konkursy oraz zabawy, które dotyczyły tematów recyklingu, niskiej emisji i ochrony lasów.
Gmina Nowy Wiśnicz coraz większą uwagę zwraca na ochronę środowiska oraz kładzie nacisk na edukację ekologiczną wśród mieszkańców. W ramach takich właśnie działań pozyskane zostało dofinansowanie, które pozwoliło na aktywizację dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i zaangażowanie ich w budowanie pozytywnego ekologicznego wizerunku gminy oraz promowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci. W ramach realizacji niniejszego projektu przeprowadzone zostały działania podnoszące świadomość ekologiczną młodych osób, promujące postawy proekologiczne, oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności zasobów naturalnych oraz obniżenia niskiej emisji.
Pragnęliśmy osiągnąć najtrudniejsze, a zarazem najważniejsze zadanie edukacji ekologicznej jakim jest zmiana przyzwyczajeń i nawyków odnośnie ochrony środowiska naturalnego u dzieci, młodzieży, a poprzez nich również wśród osób dorosłych. Ponadto uczniowie klas starszych mieli również możliwość udziału w konkursie fotograficznym, w którym należało przedstawić przykłady dobrych praktyk w trosce o środowisko. Na koniec warsztatów każda szkoła, zwycięzcy konkursu fotograficznego oraz każdy uczestnik otrzymali pamiątkowe nagrody.
“Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” “Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”
https://www.wfos.krakow.pl/

logo