Postępują prace adaptacyjne w budynku dawnej szkoły w Nowym Wiśniczu

W budynku dawnej szkoły prowadzone są prace w ramach zadania pn. “Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu do pełnienia funkcji przedszkola”.
Obecnie trwa wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem, montowane są okna dachowe. Wewnątrz budynku wykonywane są ścianki działowe wraz z instalacją w.o.k oraz elektryczną.
Gruntowny remont będzie prowadzony do sierpnia 2022 r. Koszt inwestycji opiewa na kwotę blisko 8 milionów zł, przy czym Gmina Nowy Wiśnicz z funduszy unijnych pozyskała na ten cel 5 milionów zł.