Ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łomna, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Filmowe wieczory”.

Download (PDF, 245KB)

Download (PDF, 898KB)