Prace w ramach bieżącego utrzymania dróg

Gmina Nowy Wiśnicz prowadzi prace w ramach bieżącego utrzymania dróg. W ostatnim czasie wykonano:

Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Nowy Wiśnicz ul. Leśna w kierunku ul. Bukowej

Umocnienie rowu przydrożnego w m. Chronów dz. Nr 799

Udrożnienie korytek ściekowych w m. Nowy Wiśnicz ul. Słoneczna, ul. Matejki, ul. Szkolna, Wiśnicz Mały dz 200, Połom Duży, udrażnianie przepustów m. in. Kobyle droga Południowa

W m. Stary Wiśnicz wykonano umocnienie skarpy przydrożnej drogi wewnętrznej po dz. Nr 1133/6 na powierzchni ok. 70m2