Powstanie kolejny odcinek chodnika w Kopalinach

Gmina Nowy Wiśnicz rozpoczęła prace w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Kopaliny – Stary Wiśnicz w km 0+382,5 – 0+549,80 polegające na wykonaniu chodnika, murku z palisady i kanalizacji opadowej w miejscowości Kopaliny Gmina Nowy Wiśnicz” – zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach przedmiotowego zadania powstanie ok. 170 mb chodnika. Planowany termin zakończenia robót to koniec października 2021 r. Wartość prac opiewa na kwotę ponad 257 tys. zł. w tym dofinansowanie w wysokości 105 614,00 zł.