Trwają prace remontowe w budynku ośrodka zdrowia w Nowym Wiśniczu realizowane w ramach dofinansowania z PFRON

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu realizuje inwestycję w ramach projektu pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej – SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu wraz ze zmianą przeznaczenia części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia służące rehabilitacji oraz administracji, z budową wewnętrznych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, grzewczej, elektryki. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części budynku ośrodka zdrowia w Nowym Wiśniczu z przeznaczeniem na pomieszczenia służące rehabilitacji pacjentów z różnym stopniem niepełnosprawności oraz część administracyjną.

Przebudowie głównie podlega powierzchnia ok. 220 m2 na 1 piętrze, która zostanie przeznaczona na potrzeby rehabilitacji pacjentów z całym zapleczem socjalno – sanitarnym, w tym toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 635 979,18 zł, a planowany termin realizacji to 30 listopada 2021 r.

Inwestycja finansowana jest ze środków PFRON w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego oraz środków własnych SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu.

Katarzyna Gnyla

Kierownik SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu