Ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez OSP w Królówce, na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Orkiestra Dęta kolęduje”.

Download (PDF, 237KB)

Download (PDF, 1.2MB)