Postępują prace przy przebudowie drogi powiatowej w Królówce

W miejscowości Królówka postępują prace wykonywane w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bochni, a współfinansowanego przez Gminę Nowy Wiśnicz, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2082K na odcinku I-w km od 3+042,00 do km3+958,00 oraz na odcinku II- w km od 4+175,00 do km 4+715,00 w miejscowości Królówka, Powiat Bocheński”. Obecnie położona została nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik wzdłuż drogi.

Planowane zakończenie inwestycji, która w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, to koniec listopada 2021r.

O inwestycji pisaliśmy wcześniej TUTAJ