Podpisano umowy na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy Nowy Wiśnicz

W dniu 31.08.2021r., Burmistrz Nowego Wiśnicza, Pani Małgorzata Więckowska podpisała umowy z firmą Usługi Sprzętowe i Budowlane ALKOP Aleksander Lachor na wykonanie robót budowlanych pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nowy Wiśnicz:
Część 1 – „Rozbudowa sieci kanalizacji dla ul. Ziołowej w Nowym Wiśniczu – etap I”. Zakres robót obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości 486,5 mb z przyłączami 42,5 mb.
Wartość prac opiewa na kwotę brutto 398 000,01 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 02.11.2021 r.
Część 3 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Wiśnicz Mały i Stary Wiśnicz – etap II (część 2 kolektora E) miejscowość Stary Wiśnicz”. Zadanie obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości 178,6 mb.
Wartość prac opiewa na kwotę brutto 84 000,97 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 26.10.2021 r.

Natomiast w dniu 02.09.2021r. Burmistrz Nowego Wiśnicza podpisała umowy z firmą DWK Dorota Kaczmarczyk na wykonanie robót budowlanych pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nowy Wiśnicz:
Część 2 -„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśnicz Mały – sięgacz przy drodze powiatowej”. Zakres zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej o dł. 244 mb. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 26.10.2021 Wartość robót to kwota 38 865,54 zł.
Część 4 -„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle i Stary Wiśnicz, łącznik Stary Wiśnicz od działki nr 1218/1 – Kobyle do działki nr 824 – etap I”.
Zakres zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 945 mb. Termin zakończenia prac do dnia 04.11.2021 r. Wartość robót opiewa na kwotę 144 712,58 zł.