Konkurs Fotograficzny “Przykłady dobrych praktyk w trosce o środowisko”

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie organizuje Konkurs Fotograficzny “Przykłady dobrych praktyk w trosce o środowisko” realizowany w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna „Ekozabawa to fajna sprawa. Zajęcia edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy Nowy Wiśnicz”. Konkurs adresowany jest do klas od 6 do 8 szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Wiśnicz.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami