Dyżury stacjonarne rachmistrza spisowego – Narodowy Spis Powszechny

Informujemy, że w nadchodzącym tygodniu zaplanowano kolejne terminy dyżurów stacjonarnych Rachmistrzów spisowych, którzy pomogą mieszkańcom spełnić obowiązek spisowy.

Harmonogram dyżurów stacjonarnych Rachmistrzów w poszczególnych miejscowościach:

Królówka – świetlica wiejska
07.09 ( wtorek ) w godz. 16:00 – 19:00
08.09 ( środa ) w godz. 16:00 – 19:00
09.09 ( czwartek ) w godz. 14:00 – 17:00

Muchówka – świetlica wiejska
05.09 ( niedziela ) w godz. 13:00 – 16:00
07.09 ( wtorek ) w godz. 16:00 – 19:00

Nowy Wiśnicz – sala obrad w Ratuszu
06.09 ( poniedziałek ) w godz. 8:30 – 13:00
07.09 ( wtorek ) w godz. 14:30 – 18:00
08.09 ( środa ) w godz. 8:30 – 13:00 oraz 15:30 – 18:00
09.09 ( czwartek ) w godz. 8:30 – 13:00 oraz 15:30 – 18:00
10.09 ( piątek ) w godz. 8:30 – 13:00 oraz 15:30 – 18:00

Stary Wiśnicz – Ośrodek Edukacji Regionalnej
07.09 ( wtorek) w godz. 8:30 – 13:00

Wiśnicz Mały – budynek remizy OSP
08.09 ( środa ) w godz. 8:00 – 11:00
09.09 ( czwartek ) w godz. 8:00 – 11:00

Przypominamy!
Jedna osoba może spisać wszystkich domowników. Do spisu należy przygotować numery PESEL wszystkich mieszkańców spisywanego lokalu, informacje dotyczące uzyskanego poziomu wykształcenia, a także wykonywanego zawodu oraz rodzaju działalności firmy, powierzchnię użytkową domu i rok jego oddania do użytku.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.
Spiszmy się dla Polski, bo każdy się liczy !