Weekend z Orężem Polskim oraz II Małopolski Turniej Husarski

W niedzielne przedpołudnie, 29 sierpnia 2021r., złożeniem meldunku Burmistrzowi Nowego Wiśnicza, Małgorzacie Więckowskiej, przez dowódcę zgrupowania rozpoczęto Weekend z Orężem Polskim. Na zamku uruchomiono obozy, na dzieci czekało mnóstwo atrakcji w tym konkurs “Z Orężem Polskim przez wieki”. W towarzystwie przedstawicieli grup rekonstruktorskich uczestnicy przeszli do wiśnickiego kościoła by uczestniczyć we mszy św. w intencji Ojczyzny oraz poległych w II Wojnie Światowej. Kolejnym punktem tego dnia był przemarsz pod Pomnik Pamięci na wzgórzu zamkowym, gdzie m.in. delegacje władz samorządowych, jednostek organizacyjnych i oświatowych, służby więziennej, przedstawiciele organizacji pozarządowych po odśpiewaniu hymnu i odmówieniu modlitwy za poległych w obronie Ojczyzny, złożyli kwiaty i znicze.

Popołudniu na błoniach u podnóża zamku odbyła się inscenizacji Bitwy Chocimskiej w wykonaniu grup rekonstruktorskich. To widowiskowe wydarzenie mimo niezbyt sprzyjającej pogody obejrzała licznie zgromadzona publiczność, która na zakończenie nagrodziła odtwórców gromkimi brawami.

Następnie w sali balowej wiśnickiego zamku wręczono nagrody zwycięzcom II Małopolskiego Turnieju Husarskiego oraz rozlosowano nagrody wśród dzieci, które brały udział w konkursie ” Z Orężem Polskim przez wieki”.

Wśród grup rekonstrukcji historycznej, które wzięły udział w Weekendzie z Orężem Polskim byli:
– Małopolska Chorągiew Husarska
– Husaria, uczestnicy Polskiej Ligi Husarskiej
– Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
– Karabela
– Korpus Artylerii Najemnej
– Podolski Regiment Odprzodowy
– Bombardzierzy i Zagończyki z Krakowa
– Silwa Rerum
– Pospolite Ruszenie Królestwa Polskiego
– Chorągiew Starosty Radomskiego Mikołaja Gniewosza
– Chorągiew Wojska Staropolskiego
– Wataha Rycerska Tarnów
– Podlaska Chorągiew Husarska
– Grupa Rekonstrukcji Historycznej I i II WŚ z Sosnowca
– Zespół Muzyczny Schelindek z Węgier

Organizatorzy: Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Gmina Nowy Wiśnicz, Fundacja Dziedzictwa Kultury i Natury

Partner Główny: Województwo Małopolskie

Partnerzy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu, Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu, OSP Gminy Nowy Wiśnicz

Malopolska_wizytowka_logoLogo-Małopolska