Informacja dotycząca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy, że trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. W związku z tym każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
W jaki sposób można złożyć deklaracje?
1) w formie elektronicznej – poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl . Deklaracje przez Internet mogą złożyć jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód.
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu lub wysłać listem.
W jakim terminie trzeba złożyć deklarację?
– 12 miesięcy w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw
– 14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw

Zachęcamy wszystkich do niezwłocznego złożenia przedmiotowej deklaracji!

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (do pobrania):
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Download (PDF, 2.51MB)