Kartka z kalendarza

Sto lat temu, 24 sierpień 1921 r., urodził się Józef Moskwa. Wiśniczanin, długoletni działacz Klubu Sportowego w naszym mieście. Kiedy w 1966 r. prezesem klubu sportowego został Stanisław Dyląg, wówczas Józef Moskwa objął funkcję skarbnika. Klubowi brakowało środków finansowych, ale dzięki organizowaniu festynów i różnego rodzaju imprez kulturalnych udawało się pozyskiwać niewielkie kwoty, dzięki którym wybudowano szatnię dla zawodników, toalety, a także zakupiono sprzęt i stroje. We wszystkich działaniach na rzecz sportu Józefa Moskwę chętnie wspierała jego żona Elżbieta, która wraz z żonami innych klubowiczów brała udział w przygotowaniu składkowych imprez. Józefa Moskwę można było często spotkać na stadionie sportowym, organizującego mecze dla mężczyzn, gdyż aktywnie pracował na rzecz rozwoju sekcji piłki nożnej, a także piłki siatkowej kobiet. Józef Moskwa cieszył się dużym autorytetem, a w czasie jego kadencji klub odnosił duże sukcesy w rozgrywkach. Był zaangażowanym działaczem sportowym do grudnia 1983 r., kiedy to z powodu choroby musiał zrezygnować z pełnionych funkcji sportowych. Zmarł 18 marca 1984 r. W uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie sportu otrzymał kilka dyplomów. Za szczególne zasługi dla rozwoju kultury fizycznej na ziemi krakowskiej, dyplom uznania otrzymała również jego żona Elżbieta w 1975 r.

Józef Moskwa- działacz sportowy