Kartka z kalendarza

Dnia 23 sierpnia 1913 r. urodził się Jan Marszałek. Przyszedł na świat w ubogiej i licznej rodzinie. Był dziesiątym, najmłodszym dzieckiem Marszałków. Jego ojciec Józef pochodził z Wiśnicza, z zawodu był szewcem, Matka Franciszka pochodziła z Pogórza – dzielnicy Krakowa. Jan Marszałek wychowywał się w dobrej, szlachetnej i kochającej się rodzinie, która w prawdzie biedna materialnie, za to bogata w tradycje religijne i patriotyczne. Był to dom, w którym takie wartości jak Bóg i Ojczyzna zajmowały pierwszoplanowe miejsce. Marszałkowie mieszkali w małym domku, którego obecnie już nie ma, naprzeciwko domu p. Szczecińskich, a obok domu p. Górnisiewiczów przy dzisiejszej ul. Mickiewicza w Wiśniczu. W czasie I wojny światowej zmarła matka Jana na czarną ospę. Troska o wyżywienie i wychowanie dziesięciorga dziecii spadła na samotnego ojca rodziny, który trudnił się szewstwem . Jednak dochody z tej pracy nie były wystarczające na zaspokojenie licznych potrzeb wielodzietnej rodziny. Dlatego pod skromny dach Marszałków zaglądały głód i bieda. Kiedy Janek osiągnął odpowiedni wiek zaczął uczęszczać do szkoły w Wiśniczu. Był uczniem VI klasy, kiedy po długiej chorobie 15 października 1928 r. umarł ojciec – Józef. Po śmierci ojca sprzedano dom w Wiśniczu. Rodzeństwo rozeszło się w poszukiwaniu pracy i środków do życia. Najmłodszego Jana zabrano do Krakowa, gdzie zaopiekowała się nim zamężna już najstarsza siostra Antonina. Tam też ukończył rozpoczętą w Wiśniczu szkołę. Dzięki pomocy i ofiarności siostry Marii podjął dalsze kształcenie w bocheńskim gimnazjum. Po zdaniu matury w roku 1935 postanowił wstąpić do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Poziom nauczania w seminarium był wysoki, większą część przedmiotów wykładano po łacinie, tylko nieliczne odbywały się w języku polskim. 31 marca 1940 r. Jan Marszałek przyjął święcenia kapłańskie. Po zakończeniu wojny opuścił obóz koncentracyjny w Dachau i w 1947 roku powrócił do Polski. W roku 1951 został pierwszym proboszczem parafii pw. św. Józefa w Tarnowie. Objął mały kościółek wybudowany przy ul. Dwernickiego, w którym zaprowadził w nim kult Matki Bożej Fatimskiej.

ks. Jan Marszałek