Ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Chronowa “Gryfici”, na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Chronów śpiewa pieśni patriotyczne”.

Download (PDF, 243KB)

Download (PDF, 1.18MB)