Udział uczniów z SP w Królówce w szkolnych zawodach sportowych

Z uwagi na sytuację związaną z nauką zdalną w roku szkolnym 2020/2021 szkolne zawody sportowe  organizowane corocznie przez MSZS w Krakowie zostały odblokowane dopiero na wiosnę. Szkoły z terenu gminy zawsze chętnie brały udział we współzawodnictwie sportowym.

Tym razem uczniom udało się wziąć udział w dyscyplinach, takich jak: piłka nożna, czwórbój LA.

Gminę Nowy Wiśnicz na szczeblu powiatowym, a nawet wojewódzkim w czwórboju LA reprezentowała Szkoła Podstawowa z Królówki. Gratulujemy udziału i zajętych miejsc:

  • Czwórbój LA zawody powiatowe dziewczęta – 1 miejsce i chłopcy – 2 miejsce
  • Czwórbój LA zawody wojewódzkie (Kraków), chłopcy i dziewczęta – udział
  • Piłka nożna chłopcy – 2 miejsce

Poniżej zdjęcia z zawodów powiatowych oraz wojewódzkich w czwórboju LA.

Gminne i powiatowe zawody w piłce nożnej chłopców.

Fot. Arch. prywatne