Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XXXI sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 26 maja 2021 roku

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2021r.

Protokoły z głosowania