Kartka z kalendarza

28 kwietnia 1973 r. Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Nowym Wiśniczu powołano Gminny Ośrodek Kultury, który od roku 1996 funkcjonuje jako Miejski Ośrodek Kultury. Od 48 lat istnienia tej instytucji kultury życie społeczności lokalnej wzbogacane jest o wiele wydarzeń kulturalnych, patriotycznych, sportowych. Kultywowanie ludowych wartości, zwyczajów, aktywizowanie dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych w wiejskich świetlicach działających przy MOK, organizowanie tematycznych wystaw i wiele, wiele innych działań wpisują się w każdy kolejny rok funkcjonowania tej instytucji.