Budżet obywatelski w Gminie Nowy Wiśnicz

W dniu 21 kwietnia br. Radni Rady Miejskiej podczas sesji jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą w sprawie budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz. Ww. uchwała jest pokłosiem podjętych w zeszłym roku zmieniających uchwał w sprawie budżetu partycypacyjnego, które uchwalono ze względu na aktualną i niepewną wówczas sytuację epidemiologiczną oraz obowiązującymi w tym czasie licznymi ograniczeniami.
W związku z powyższym wracamy do pierwotnych założeń budżetu obywatelskiego, dotyczących podziału wartości pojedynczego projektu, który w przypadku Nowego Wiśnicza, Królówki i Starego Wiśnicza będzie wynosił maksymalnie 70 % wartości kwoty przeznaczonej na daną miejscowość. Zatem w wymienionych miejscowościach wygrywają co najmniej dwa projekty z największą ilością głosów, jeden o wartości do 70 % i drugi do wartości 30 % przeznaczonej kwoty. Przywrócona również zostaje możliwość zgłaszania projektów zadań z zakresu organizacji wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym.
Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2022 oraz podział środków w wysokości 1 000 000,00 zł na poszczególne sołectwa (osiedla).
O terminach poszczególnych etapów będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Download (PDF, 509KB)

Download (PDF, 573KB)