Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza do składania ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021r.

Download (PDF, 273KB)

Download (PDF, 3.49MB)