Informacja o wyborze osoby pełniącej funkcję Sołtysa w Leksandrowej

W dniu 11 kwietnia 2021r. w świetlicy wiejskiej w Leksandrowej odbyły się wybory osoby pełniącej funkcję Sołtysa wsi Leksandrowa.
Osoba ta, zgodnie z zapisami statutu Sołectwa Leksandrowa, została wybrana spośród członków Rady Sołeckiej wsi Leksandrowa, którzy wyrazili chęć kandydowania.
W głosowaniu jawnym, większością głosów, mieszkańcy Sołectwa Leksandrowa wybrali osobę pełniącą funkcję Sołtysa, którą został Pan Józef Zboś.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności.