Apel do mieszkańców – Pilnuj swojego psa!!!

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się samowolnie psów na terenie gminy, czyli zwierząt niedopilnowanych należycie przez swojego właściciela, Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu apeluje do mieszkańców o dołożenie wszelkich starań i wykazanie szczególnej troski, aby nie pozostawiać zwierząt bez opieki.
Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice, wykluczyć dostęp osób trzecich oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem np. „UWAGA PIES”.
Pamiętajmy, że to właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
Nie masz ogrodzenia? Masz obowiązek pilnować zwierzę, tak aby nie opuszczało posesji! Coraz częściej docierają do nas informacje o wybiegających psach na pobocza dróg oraz na chodniki, po których uczęszczają mieszkańcy wraz ze swoimi małymi dziećmi. Pamiętaj, Ty znasz swojego psa – inni mogą się go bać! Jeżeli nie chcesz być odpowiedzialnym za nieszczęście, które spowoduje Twój pupil dopilnuj, aby nie zagrażał osobom trzecim!

Pamiętajmy!!!
Często ofiarami psiego ataku są dzieci, rowerzyści, osoby starsze, osoby biegające (uprawiające sport).
• Wybiegające na ulicę psy stwarzają zagrożenie, mogą doprowadzić do kolizji drogowej!
• Wałęsające się psy przyczyniają się do rozszarpywania wystawionych worków z odpadami komunalnymi, co powoduje nieatrakcyjną wizytówkę naszej Gminy, a także kłopot dla mieszkańców.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Aby uniknąć opisanych powyżej sytuacji zwracamy się z apelem o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do poniższych rad:
• w trakcie spaceru trzymajmy swojego pupila na smyczy, jeśli pies, może być szczególnie niebezpieczny – właściciel ma obowiązek przestrzegania maksymalnych środków ostrożności, tj. trzymania psa na smyczy i w kagańcu,
• nie wypuszczajmy psów z domu bez opieki, nie zwalniajmy ich ze smyczy w miejscach publicznych,
• nie pozwólmy, aby zwierzęta przebywały w miejscach zabaw dla dzieci,
• pamiętajmy o obowiązku szczepień swojego psa,
• zabezpieczmy odpowiednio ogrodzenie posesji, jak i kojec, w którym zwierzę się znajduje, tak aby nie mógł się przez nie przedostać.

Niebezpieczna sytuacja