Informacja dla mieszkańców Leksandrowej

Burmistrz Nowego Wiśnicza przypomina mieszkańcom miejscowości Leksandrowa, iż w związku z wygaśnięciem z mocy prawa mandatu sołtysa wsi Leksandrowa, zgodnie z zapisami Statutu Sołectwa zostaną przeprowadzone wybory osoby pełniącej funkcję sołtysa do czasu wyborów nowego sołtysa. Osoba ta zostanie wybrana spośród członków Rady Sołeckiej wsi Leksandrowa, którzy wyrazili chęć kandydowania.
Wybory odbędą się w niedzielę 11 kwietnia 2021r. w świetlicy wiejskiej w Leksandrowej w godzinach od 10.00 do 13.00.
Na głosowanie proszę zabrać ze sobą dowód osobisty.