Druhowie jednostek OSP odbyli kurs KPP

W ubiegłym tygodniu druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Nowy Wiśnicz brali udział w szkoleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Kursem objęto grupę 10 osób kierowanych na kurs pełny przygotowujący do egzaminu z KPP oraz grupę 35 osób przystępujących do recertyfikacji uprawnień. Wszyscy uczestnicy kursu KPP i recertyfikacji pozytywnie przeszli egzaminy, otrzymali zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje ważne przez okres 3 lat. Tytuł ratownika uzyskało łącznie 45 strażaków z jednostek OSP gminy Nowy Wiśnicz.

Serdecznie gratulujemy druhom zdobycia wiedzy i umiejętności podnoszących kwalifikacje, które pozwolą im prawidłowo udzielać pomocy osobom poszkodowanym podczas różnych zdarzeń, do których strażacy są wzywani.