Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XXIX sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 marca 2021r.

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2021r.

Protokoły z głosowań