Kartka z kalendarza

W Królówce 8 marca 1791 r. urodził się Kazimierz Brodziński. Polski poeta epoki sentymentalizmu, historyk, teoretyk i krytyk literacki, tłumacz, publicysta i myśliciel uznany za najwybitniejszego twórcę preromantyzmu w Polsce.
Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Urodził się jako syn Jacka i Franciszki z Radzikowskich, rządcy, a następnie dzierżawcy w dobrach hr. Moszyńskiego. W roku 1797 rozpoczął naukę w szkole trywialnej w Lipnicy Murowanej (wspomnienia tej szkoły znajdują się w książeczce „Wspomnienia mojej młodości”).
W roku 1800 przeszedł do szkoły w Tarnowie, by po 3 latach trafić do tamtejszego gimnazjum. W 1807 opublikował pierwsze poezje w tomie wierszy swojego brata, Andrzeja Brodzińskiego, wydanym w Krakowie. W latach 1809–1813 służył, na końcu w stopniu porucznika, w armii Księstwa Warszawskiego. Został ranny w bitwie pod Lipskiem. W 1814 r. zamieszkał w Warszawie i od 1815 r. pracował jako sekretarz Dyrekcji Rządowej Teatru Narodowego (1815-1821) oraz cenzor sztuk teatralnych. W 1819 r. był wielkim sekretarzem Wielkiego Wschodu Narodowego Polski.
Autor elegii, sielanek (Wiesław 1820) i prac teoretycznych. W 1818 r. ogłosił w „Pamiętniku Warszawskim” słynną pracę „O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej”. Jest autorem wielu wierszy a natchnienia często szukał w rodzimych okolicach wśród malowniczej grupy ostańców skalnych w lesie na Paprotnej. Na jego cześć te wychodnie skalne, będące obecnie pomnikiem przyrody, nazwane zostały Kamieniami Brodzińskiego. W Królówce został też ufundowany przez Komitet Dom Kultury Ludowej, który stoi w miejscu zburzonego dworu Brodzińskich i po dziś dzień służy mieszkańcom jako centrum kultury (biblioteka, świetlica).
Imienia Kazimierza Brodzińskiego jest też Szkoła Podstawowa w Królówce.
Pomnik Kazimierza Brodzińskiego wykonał w 1863 roku Władysław Oleszczyński. Znajduje się obecnie w Kościele wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Kazimierz Brodziński pochowany został na Starym Cmentarzu Katolickim w Dreźnie.