Starosłowiańskie pisanki – symbolika w ornamencie i barwie

Tradycyjnie po rozpoczęciu Wielkiego Postu w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu odbyły się warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, instruktorów, terapeutów zajęciowych. Czas pandemii zdecydował, że odbyły się w formie online. Chętnych do udziału nie brakowało stąd też dwie edycje 1 i 2 marca 2021r. W bieżącym wydaniu tematem części merytorycznej były pisanki wykonywane przez Słowian, których ślady są odnajdywane przez archeologów. Wiele motywów przetrwało jeszcze długo w kulturze, co ukazują etnografowie w swych badaniach.
Wielkanocne zdobione jajka i wydmuszki sięgają historią do starosłowiańskich, przedchrześcijańskich kultów. Tą pradawną tradycję w swej mądrości przejęło chrześcijaństwo wiążąc nową wiarę z dawnymi świątecznymi obrzędami. Dla Słowian pisanka była medium w kontaktach z duchami i bogami, których przychylność chcieli sobie zjednać. Przekładało się to na dobór nanoszonych na jajkach wzorów i barw. Sposoby dekorowania pisanek skategoryzowano na dwie grupy. W jednej znajdują się symbole związane z siłami kosmicznymi i mocą przyrody a w drugiej zaklinające, odnoszące się kultu boga i wyroków nieba. Uczestnicy zajęć poznali te grupy znaków oraz ich symbolikę. Druga część warsztatowa miała zadanie zainspirowania do twórczych rozwiązań plastycznych, rękodzielniczych uczestników w temacie pisanek, kompozycji wielkanocnych oraz poznanie nowych technik plastycznych.