Jednostki OSP naszej gminy mają swojego Kapelana

Serdecznie gratulujemy Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Wąchale otrzymanej od Biskupa Tarnowskiego nominacji na Kapelana Gminnego Straży Pożarnych Gminy Nowy Wiśnicz.

Podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowym Wiśniczu, które miało miejsce w styczniu 2020r. na wniosek Prezydium, mając na uwadze potrzebę posługi duszpasterskiej wśród strażaków, podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Kapelana Gminnego.
O pełnienie zaszczytnej funkcji poproszono proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu – ks. Krzysztofa Wąchałę – motywując tym, iż ks. Wąchała angażuje się w życie społeczności strażackiej poprzez organizację uroczystości kościelnych z udziałem strażaków, chętnie bierze udział w uroczystościach poświęcenia nowych pojazdów i jubileuszach jednostek OSP. Sam kandydat nie zgłosił sprzeciwu.
Zgodnie z obowiązującą procedurą Prezes ZOG ZOSP RP w Nowym Wiśniczu dh Sławomir Błoniarz wystąpił do Jego Ekscelencji Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z wnioskiem o uregulowanie obsady osobowej Kapelana Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Nowy Wiśnicz.

Dekretem nominacyjnym Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z dniem 5 lutego br. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Wąchała został mianowany Kapelanem Gminnym Straży Pożarnych Gminy Nowy Wiśnicz.

Mamy nadzieję, że dla Kapelana będzie to wspaniałe kapłańskie doświadczenie. Życzymy, by Jego osoba wrosła w środowisko strażaków i stała się towarzyszem strażackiej służby.