Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Od 2011 roku w dniu 1 marca obchodzimy w naszym kraju Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce.
Żołnierze Niezłomni walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.
Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.
Pamiętajmy w tym dniu o bohaterach, którzy niezłomnie walczyli z komunistyczną propagandą, zamordowani na podstawie wyroków komunistycznych sądów, zmarli w więzieniach.

Źródło https://www.prezydent.pl/kancelaria/zolnierze-wykleci/kim-byli-zolnierze-wykleci/

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138079,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2021.html#page