Kolejny projekt związany z nauką jazdy na nartach zrealizowany

Gmina Nowy Wiśnicz kolejny raz przystąpiła do przeprowadzenia zajęć jazdy na nartach realizując projekt pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Wiśnicz w zakresie upowszechniania sportów zimowych w 2021 roku”. Projekt realizowany był w okresie od 24.02.2021 do 28.02.2021. W zajęciach uczestniczyło łącznie 45 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Projekt realizowany był na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który uczestnicy dowożeni byli autokarem, zajęcia odbywały się w 4 grupach. Na jednego uczestnika projektu przypadało 18 godzin zajęć. Każda grupa miała swojego opiekuna oraz wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Uczniowie zostali wyposażeni w sprzęt narciarski (narty, buty, kaski) oraz zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich. Na realizację w/w projektu pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł. Łączny koszt całego zadania to 22 167,00 zł.
W obecnej sytuacji bardzo ważne jest, aby dzieci miały możliwość jak najczęściej korzystać z zajęć sportowych, dlatego cieszy nas duże zainteresowanie takimi projektami.

Logo MSiT