Kartka z kalendarza

27 lutego 1921 zmarł w Krakowie prof. Maurycy Straszewski – filozof, historyk filozofii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, polityk konserwatywny i poseł na sejm do austriackiej Rady Państwa. W 1892/3 zakupił od Zamoyskich zamek w Wiśniczu. Był też właścicielem odziedziczonego po swoim wujku majątku Boguchwała oraz zakupionych majątków – Lutoryż w powiecie rzeszowskim i Radłów w powiecie brzeskim. W swoich dobrach założył firmę wyrobów koszykarskich. Te operacje majątkowe zadłużyły go znacznie. W latach 1896 – 1901 sukcesyjnie pozbył się wszystkich majątków ziemskich. Zamek w Wiśniczu odsprzedał w 1901 roku Rodowemu Związkowi Książąt Lubomirskich.

prof. Maurycy Straszewski

 

Natomiast 28 lutego na sejmie koronacyjnym w Krakowie, król Władysław IV Waza, zatwierdził dla Wiśnicza wszystkie przywileje nadane przez swojego ojca Zygmunta III Wazy w Akcie Lokacyjnym z 8 czerwca 1616 roku, a więc trzy doroczne jarmarki: na 24 czerwca, 27 września i w poniedziałek po Niedzieli Palmowej, targi tygodniowe w każdy wtorek, zwolnienia od cła granicznego w całym państwie oraz prawo składu na towary:  wino, miedź i żelazo przywożone z Węgier do Krakowa.

Dokument ten znajduje się w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Jest to dokument pergaminowy, sporządzony po łacinie, ma wymiary 51 x 27,2 cm oraz 6,5 cm zakładki. Pod tekstem dokumentu podpisany Wladislaus Rex oraz Jacobus Maximilianus Fredro, stolnik ruski, sekretarz królewski. Na zakładce i na odwrocie dokumentu  znajduje się streszczenie dokumentu z XVII wieku.

Król Władysław IV Waza