KOMUNIKAT W SPRAWIE NAKAZÓW PŁATNICZYCH

Z dniem 14 stycznia 2021 roku zakończona została modernizacja ewidencji gruntów i budynków kilku miejscowości naszej Gminy, spowodowało to konieczność aktualizacji danych do opodatkowania. Obecnie wprowadzane są do systemu podatkowego dane dot. miejscowości Kopaliny, Olchawa, Wiśnicz Mały, Stary Wiśnicz.
Mieszkańcy w/w miejscowości nie otrzymali jeszcze decyzji podatkowych. Otrzymają je w późniejszym terminie tj. niezwłocznie po wprowadzeniu danych wynikających z modernizacji.
Informujemy, że podatnicy, którzy nie otrzymali jeszcze decyzji podatkowej na 2021 rok nie muszą płacić pierwszej raty do 15 marca. Termin płatności pierwszej raty upływa dwa tygodnie od daty skutecznego doręczenia nakazu płatniczego.
Wszystkich, którzy nie otrzymali jeszcze decyzji, prosimy o cierpliwość i nieprzychodzenie do Urzędu Miejskiego. Nakazy płatnicze na rok 2021 będą doręczane na adres podatnika. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 14 68 509 20.
Jednocześnie przypominamy, że po otrzymaniu decyzji podatkowych wpłat należności z tytułu podatków można dokonywać na podane konto:
BSRz o/NW 57 8589 0006 0230 0610 0039 0086