Od jutra czynna kasa Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie związane z płatnościami bezpośrednio w kasie urzędu informujemy, że podjęto decyzję o ponownym otwarciu kasy. Z uwagi na ograniczenia sanitarne okienko kasowe od 24 lutego br. (środy) będzie dostępne od strony parkingu wewnętrznego budynku Urzędu Miejskiego, tj. od ul. Długiej w następujących godzinach:

  • w poniedziałki od 8.00 – 14.00

  • od wtorku do piątku od 7.00 – 14.00

  • przerwa na dezynfekcję od 10.00 – 10.15

Zachęcamy również do dokonywania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Informacje dotyczące wysokości opłat można uzyskać telefonicznie bądź poprzez Portal Interesanta na stronie urzędu.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatków i opłat lokalnych /poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ prosimy dokonywać na podane konto: BSR o/NW 57 8589 0006 0230 0610 0039 0086.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy dokonywać na następujące konto: BSR o/NW 57 8589 0006 0230 0610 0039 0183.

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami na terenie kraju i niepewną sytuacją epidemiologiczną oraz pojawiającymi się nowymi zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 informujemy, że Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu nadal pracuje ograniczając obsługę bezpośrednią interesantów.

Sprawy wymagające kontaktu z Urzędem prosimy załatwiać:
– drogą mailową: um@nowywisnicz.pl

– telefonicznie w godzinach pracy urzędu ( numery tel. oraz adresy e-mail do poszczególnych referatów znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie Urzędu Miejskiego),

– za pośrednictwem platformy e-PUAP,

– pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej,

– pisemnie korzystając ze skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu (od strony Rynku), w której można umieszczać korespondencję w godzinach pracy urzędu.

W sprawach pilnych każdy z mieszkańców pomimo ograniczonego dostępu może bezpośrednio skontaktować się z pracownikami urzędu jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo pamiętajmy o zachowaniu środków ostrożności i używaniu w tym celu maseczki, rękawiczek oraz dezynfekcji dłoni.

Apelujemy aby w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, zachować wzmożoną czujność, ostrożność i rozwagę. Pamiętajmy o konieczności przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.