Postępują prace w remontowanym budynku dawnej szkoły

Trwają zaawansowane prace budowlane w budynku dawnej szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu, gdzie swoją siedzibę będzie miało przedszkole. Obecny etap prac to rozbiórka starych stropów i przygotowanie do wykonania nowych.
Przypominamy, że gruntowny remont potrwa do sierpnia 2022 r. Koszt wykonywanej inwestycji opiewa na kwotę blisko 8 milionów zł, przy czym Gmina Nowy Wiśnicz z funduszy unijnych pozyskała na ten cel 5 milionów zł.
Obecny stan remontowanego budynku przedstawiamy poniżej: