Kartka z kalendarza

13 lutego urodził się Józef Korta – osoba zasłużona dla wiśnickiej ziemi, nauczyciel i wychowawca. Od 1953 r. przez dwa lata pracował w Szkole Podstawowej w Muchówce, 10 lat uczył w szkole podstawowej w Kobylu. Pamiętają mieszkańcy tych miejscowości Pana Józefa z bezinteresownego zaangażowania w tworzenie podstaw organizacji sportu i rekreacji, jako ważnego elementu rozwoju i kształtowania osobowości młodych ludzi. To właśnie w Kobylu, wspólnie z młodzieżą Pan Józef Korta inicjował budowę boiska, oraz zaplecza sportowego szkoły. Kolejne 17 lat pracował na stanowisku dyrektora szkoły w Trzcianie, ale po wybudowaniu domu na stałe przeniósł się do Nowego Wiśnicza. Swoje zdolności pedagogiczne wykorzystywał ucząc młodzież rywalizacji sportowej , często szukając sponsorów na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Jest jednym ze współzałożycieli klubów sportowych: w Kobylu i Nowym Wiśniczu. Przykładem własnej działalności zachęcał i pociągał innych do pracy społecznej i wspierania obszaru potrzeb człowieka w zakresie kultury fizycznej.
W 2004 roku Pan Józef został uhonorowany Herkulesem Wiśnickim wręczany osobom szczególnie zasłużonym dla Nowego Wiśnicza. Wyróżnienia wręczane są w dniu Święta Narodowego – 3 maja, podczas uroczystej Mszy Św. w kaplicy na Zamku Lubomirskich.
W 2016 roku w holu wiśnickiego ratusza została zawieszona tablica z nazwiskiem Pana Józefa Korty, który dołączył do pocztu Honorowych Obywateli Nowego Wiśnicza.

Wspomnienie z uroczystości odsłonięcia tabliczki Honorowego Obywatela https://nowywisnicz.pl/2016/09/19/odsloniecie-tablic-honorowych-obywateli-nowego-wisnicza-2/