Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Nowego Wiśnicza – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w związku z Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Uwaga!!! Termin składania ofert – przedłużony do 16 lutego 2021r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,m,344132,narodowy-spis-powszechny-2021.html

Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu http://spis.gov.pl