Niebawem ruszą prace w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Gmina Nowy Wiśnicz dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpocznie prace w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Umowę na realizację zadania podpisano końcem zeszłego roku.
Inwestycja pn. „Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina” jest realizowana w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Celem operacji jest utworzenie odpowiedniej infrastruktury i warunków na potrzeby organizowania i animowania uczestnictwa społeczności lokalnej w wydarzeniach kulturalnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na stworzenie centrum edukacji, w którym uczniowie będą mogli w sposób aktywny poprzez zabawę na nowoczesnych urządzeniach uczyć się i poznawać kulturę regionu.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę ok. 689 tys. zł w tym dofinansowanie 458 898,00 zł. Planowany termin realizacji zadania to 10.09.2021r.