Remont w budynku remizy OSP w Królówce

Zakończono kolejny etap remontu budynku remizy strażackiej jednostki OSP w miejscowości Królówka. Prace budowlane prowadzone w 2020r. były kontynuacją działań rozpoczętych w 2019r. Wówczas na budynku remizy OSP w Królówce w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” rozpoczęto prace polegające na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego. Z kolei w 2020r. dobudowana została nowa klatka schodowa, która jest dostosowana do aktualnych wymogów oraz przepisów ppoż. Dzięki temu możliwa będzie również adaptacja poddasza a budynek zyska na bezpieczeństwie i wyglądzie.
W związku z realizacją ww prac remontowo – budowlanych zostały wykonane prace polegające na robotach ziemnych i fundamentowych, wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu nad klatką schodową, wymianie stolarki okiennej na poziomie poddasza. Wykonane prace w roku 2020 opiewały na kwotę 100 047,00 zł. Ze środków Województwa Małopolskiego pozyskano środki w kwocie 30 000,00zł w ramach „Wsparcia finansowego dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego na prace budowlano – remontowe w remizach strażackich”.