Remont w Szkole Podstawowej w Królówce

W ostatnim czasie w Szkole Podstawowej im. K. Brodzińskiego w Królówce, przeprowadzono niezbędne prace remontowe w budynku małej szkoły, gdzie we wszystkich salach lekcyjnych oraz korytarzach wymienione zostały podłogi. Zdemontowano stare, zniszczone płytki zagrażające bezpieczeństwu dzieci, wykonano wylewki, na które położono nową wykładzinę. Łączna powierzchnia wymienionych podłóg to 248 m2. Koszt montażu wykładzin opiewa na kwotę ok. 38 tys. zł. Wykonanie tych prac zostało sfinansowane z budżetu gminy.
Ponadto do dwóch klas zakupiono nowe meble, które zmieniły wygląd i estetykę sal lekcyjnych oraz warunki nauki uczniów.

Przed remontem:

 

Po remoncie: