Nagrody dla rodzin z Gminy Nowy Wiśnicz w konkursie Benefis Naszej Rodziny

W dniu wczorajszym, tj. 27.01.2021r. Burmistrz Nowego Wiśnicza wręczyła nagrody i upominki rodzinom biorącym udział w konkursie Benefis Naszej Rodziny.
Gmina Nowy Wiśnicz brała udział w kampanii społecznej BENEFIS NASZEJ RODZINY realizowanej na terenie Małopolski przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek z Wieliczki w ramach Programu Pełnomocnika do Spraw Polityki Demograficznej na rok 2020 „Po Pierwsze Rodzina” finansowanej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Ze wszystkich zaproszonych do projektu szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Wiśnicz zgłosiły się dwie: SP Nowy Wiśnicz i SP Muchówka, gdzie wyznaczony został koordynator sprawujący pieczę nad przebiegiem kampanii na terenie danej szkoły:
– SP Nowy Wiśnicz – Pani pedagog Renata Seredyńska
– SP Muchówka – Pani pedagog Sylwia Tworzydło
Panie były odpowiedzialne za zorganizowanie zajęć profilaktycznych online dla uczniów w oparciu o przekazane scenariusze dla wszystkich poziomów edukacyjnych.

Projekt zakładał wypromowanie w rodzinach małopolskich celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych dnia kiedy cała rodzina jest razem – Benefis Naszej Rodziny. To oczywiście uroczystość oprócz imienin, urodzin oraz innych rodzinnych świąt.
Rodziny, które zgłosiły chęć udziału opracowały scenariusz z pomysłem na benefis. Z obu szkół zgłosiły się po dwie rodziny i każda z nich zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Otrzymały od organizatorów projektu zestaw gadżetów (baloniki, koszulki, słodycze) do realizacji uroczystości rodzinnej. Fotorelacje z benefisów przesłane zostały do organizatora kampanii.

Decyzją komisji konkursowej rodzinom, które wzięły udział w kampanii zostały przyznane miejsca oraz wyróżnienia.

Nagrodę specjalną Grand Prix otrzymali Państwo Klimkowie z Leksandrowej. Równoległe II miejsce  przyznano Państwu Ruśnicom z Nowego Wiśnicza i Państwu Fortunom z Muchówki oraz wyróżnienie dla Państwa Babralów z Muchówki.

Serdecznie gratulujemy nie tylko otrzymanych miejsc i wyróżnień ale przede wszystkim zapału i zaangażowania w realizacji Benefisu Rodziny.

Wyniki konkursu zamieszczone są na stronie http://benefisrodzin.pl/