Obraz aktywności obywatelskiej na wsi – pomóż go namalować!

Publikujemy informację o badaniu prowadzonym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, które skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na obszarach wiejskich.
baner dotyczący badania