Kartka z kalendarza

Dnia 22 stycznia 1815 r. w Brzesku urodził się ks Wincenty Wąsikiewicz. 10 sierpnia 1841 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Wojtarowicza. Na pierwszą parafię został posłany do Białej , tam też pełnił funkcję administratora. 1 listopada 1870 r. objął probostwo w parafii Stary Wiśnicz. Dalej podejmował kwestię rozwoju szkolnictwa ludowego w powiatach bocheńskim i brzeskim. Dla kapłana ważna była też edukacja dorosłych w kwestii mądrego i dobrego gospodarowania na roli. Ksiądz Wincenty zainicjował powstanie Kółka Rolniczego w Starym Wiśniczu. Wspólnie z kierownikiem szkoły Wojciechem Kaszubą i Janem Kokoszką w 1890 r. założyli Ochotniczą Straż Pożarną.
Za swoją działalność na rzecz regionu kapłan otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Nowego Wiśnicza w 1881 r. Rok 1890 przyniósł księdzu godność kanonika honorowego kapituły tarnowskiej. W parafii starowiśnickiej pracował po kres ziemskiego życia, zmarł w wieku 81 lat, 24 marca 1896 r. w 55 roku kapłaństwa. Jego ciało spoczywa na cmentarzu parafialnym w Starym Wiśniczu.