158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Przy Krzyżu Powstańczym znajdującym się naprzeciw cmentarza komunalnego w Nowym Wiśniczu w 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego złożone zostały kwiaty i znicze. W ten sposób kolejny już raz uczczono pamięć poległych, walczących za Ojczyznę, a którzy właśnie z tego miejsca wiśnickiej ziemi wyruszyli aby przyłączyć się do powstańców.
W artykule publikowanym już dzisiaj pisaliśmy o tym wydarzeniu więcej.
Ze względu na obecną sytuację uroczystość ograniczyła się do kilku osób, a wśród nich: Pani Burmistrz Małgorzata Więckowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marcin Korta, Ks. Proboszcz Krzysztof Wąchała oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Wiśnicza na czele z Panem Stanisławem Domańskim.
Pamiętajmy, że modlitwa, symboliczne światełko i kwiaty, to dzięki takim gestom kształtuje się nasz patriotyzm i świadomość narodowa. A przekazywanie historii kolejnym pokoleniom to ważne zadanie dla każdego z nas.