Przebudowa drogi powiatowej w Królówce

Postępują prace w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bochni, a współfinansowanego przez Gminę Nowy Wiśnicz, zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2082K na odcinku I-w km od 3+042,00 do km3+958,00 oraz na odcinku II- w km od 4+175,00 do km 4+715,00 w miejscowości Królówka, Powiat Bocheński”. Obecnie wykonywane są prace na odcinku od zjazdu do kościoła w kierunku Olchawy do sklepu.  Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2021r.
O inwestycji pisaliśmy już wcześniej między innymi tutaj: