“Maluch+” edycja 2020

W 2020 roku ze środków krajowych pozyskano dotację z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 programu Maluch+ edycja 2020 na dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu.
Z powyższego projektu w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2020 finansowane były wynagrodzenia 2 nauczycieli i 1 pomocy nauczyciela zatrudnionej w jednostce. Wartość wykorzystanej dotacji wyniosła 44 550,00 zł.

logo Malucha