Ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza

Publikujemy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza dotyczące zamiaru wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

OGŁOSZENIE