Ruchoma szopka w starowiśnickim kościele

Od Świąt Bożego Narodzenia można oglądać w kościele parafialnym w Starym Wiśniczu ruchomą szopkę. Historia jej tworzenia i udoskonalania jest długa. Pierwszym autorem był pan Leopold Kaczmarczyk z Kobyla. Najwcześniejsze elementy pochodzą z lat 70-tych XX w. Kiedy w tej miejscowości wybudowano kościół i powstała odrębna parafia, szopką w Starym Wiśniczu zajął się pan Zygmunt Nowak z Wiśnicza Małego. Od 1995 roku zadania tego podjął się pan Zbigniew Nowak, w którym pomaga mu syn Artur. Każdego roku przybywa nowych figur, scen rodzajowych obrazujących życie społeczne, miniaturowych budowli i urządzeń i maszyn. Na żywo oglądać ją będzie można do 2 lutego 2021r.

BB.

Poniżej link do filmu przedstawiającego ruchomą szopkę:

https://youtu.be/ZFzfSWP_ZTE