Wsparcie Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Fundacji Znajdź Pomoc:
Fundacja Znajdź Pomoc w partnerstwie CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT zaprasza do nowoutworzonego Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego.

Jesteś opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej*

lub jesteś osobą niesamodzielną**??

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!

W ramach projektu oferujemy:

  1. Wsparcie “menagera opieki”- lokalnego koordynatora opieki
  2. Konsultacje indywidualne z psychologiem/prawnikiem/pedagogiem/rehabilitantem.
  3. Kursy opieki nad osobą zależną.
  4. Warsztaty dotyczące obsługi platformy – opiekunowie osób zależnych przejdą szkolenia z zakresu funkcjonowania platformy poświęconej opiekunom nieformalnym/faktycznym osób niesamodzielnych i opiece, integrujących dostępne informacje.
  5. Grupy wsparcia.
  6. Treningi psychospołeczne dla opiekunów.
  7. Opiekuna osoby zależnej.
  8. Asystenta osoby niepełnosprawnej.
  9. Turnusy wytchnieniowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Szczegóły pod nr tel. 662 598 232

e-mail:

Biuro projektu: ul. Partyzantów 23, 32-700 Bochnia

* Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny, sąsiad. Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego należy traktować tożsamo. Osoby, które pobierają zasiłki z tytułu opieki nad osobami zależnymi spełniają definicje opiekuna faktycznego. Wsparcie przyznane osobie niesamodzielnej np. dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny, nie stanowi wynagrodzenia dla opiekuna.

** osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Jest to osoba, u której z powodu naruszenia funkcji organizmu stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność długotrwałego albo stałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.