Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XXVI sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2020r.

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2020r.

Protokoły z głosowania